Абітурієнту    Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДУБЕНСЬКЕ ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

НА 2016 РІК

 

 

І. Загальна частина

 

 

1.1. Ці Типові правила є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема для державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

1.2. До державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється для здобуття професій за  таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному  бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» на наступний календарний рік розробляються  відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,  затверджуються директором державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» та погоджуються з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше  01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку і проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють

перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

Муляр, штукатур, маляр

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Муляр ІV розряду. Штукатур ІІІ розряду. Маляр ІІ розряду.

Строк навчання – 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 16 років.

Стать – чоловіча  і жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 60 чол.

Повна загальна середня освіта.

Електрогазозварник ІV, V розряду. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Строк навчання – 3,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації)

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації).

Строк навчання – 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Строк навчання – 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Різьбяр по дереву та бересту, столяр будівельний

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Різьбяр по дереву та бересту ІV, V розряду. Столяр будівельний ІІ розряду.

Строк навчання – 3,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія).

Строк навчання – 1 рік.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Зарахування проводиться за результатами співбесіди.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Приймальна комісія працює:

понеділок – з 830 до 1630 без перерви;

вівторок – з 830 до 1630 без перерви;

середа – з 830 до 1630 без перерви;

четвер – з 830 до 1630 без перерви;

п’ятниця – з 830 до 1630 без перерви;

вихідні дні – субота, неділя.

гуртожиток: першочергово місцями у гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених  та багатодітних сімей, а також іногородні;

медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6. Прийом документів на навчання до державного навчального закладу  «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» проводиться з         04 травня до 15 серпня 2016 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідку за формою 0-86У;

6 фотокарток розміром 3 х 4см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» проводиться шляхом конкурсного відбору  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» (інших професійно-технічних навчальних закладів), які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до цих Правил прийому.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за  умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються:

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають на навчання до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до  зарахування на навчання до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється у межах затвердженого  державного замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище». На звільнені місця може проводитись зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій, державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється відділом професійно-технічної  та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Правила прийому

розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

Протокол №3  від «09» листопада 2015 року


 

 

Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання

 

 

 

Користувачі сайту
Перекладач
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
НАША АДРЕСА
Рівненська область
м. Дубно
вул. Шашкевича, 3
Телефон: +380 (3656) 21869
Телефон: +380 (3656) 22018
Переглянути більшу мапу